Support
MaldivesLover
(02) 538-1374, (081) 701-0091, (090) 912-0987
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
จำนวนครั้งที่เปิดดูสินค้า : 3027 | ความคิดเห็น: 0

Cinnamon Hakuraa Huraa

 เพิ่มเมื่อ: 28/02/2017
 แก้ไขล่าสุด: 26/05/2020
 เบอร์โทรติดต่อ: (02) 538-1374, (081) 701-0091, (090) 912-0987
 อีเมลล์: thanut@tourwithyourway.com / thanitra@tourwithyourway.com

รายละเอียด:
Cinnamon Hakuraa Huraa
ไม่ระบุราคา

Cinnamon Hakuraa Huraa, Maldives

Cinnamon Hakuraa Hura, Maldives รีสอร์ท 4 ดาว ที่ราคาคุ้มค่าสุดๆ เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่ขายดี ห้องพักกลางน้ำมีกระจกที่พื้นไว้สำหรับดูปลาจากภายในห้อง Cinnamon Hakuraa Hura ตั้งอยู่บริเวณ Meemu Atoll การเดินทางไปยังรีสอร์ทใช้เวลา 45 นาที โดย Seaplane สามารถลงเล่นน้ำได้จากหน้าห้องได้เลย


Location:     Meemu Atoll

Transfer:     Seaplane 45 mins

 

The Prices are quoted in Thai Currency (Baht)

Prices in these packages are for per person/ Twin Sharing room

 

Special Promotion

 

1 Mar - 20 Apr 2017

SPECIAL!!   ราคาพิเศษนี้ จองภายใน 20 มีนาคม 2560

Departure Dates

Room type

(Twin sharing)

Special Price

4D3N

Special Price

5D4N

1 Mar

to

20 Apr 2017

Water Villa

52,500

46,900

63,600

55,900

 

21 Apr - 31 Jul 2017

SPECIAL!!   ราคาพิเศษนี้จองภายใน 20 มีนาคม 2560

Departure Dates

Room type

(Twin sharing)

Special Price

4D3N

Special Price

5D4N

21 Apr

to

31 Jul 2017

Water Villa

45,300

41,900

54,000

50,400

 

 

เงื่อนไขการเข้าพัก / Conditions:

 • ราคานี้ เป็นราคาสำหรับพัก 3 คืนเป็นอย่างน้อย
 • ราคาพิเศษนี้ ต้องทำการจองภายใน 20 มี.ค. 2560
 • ราคานี้ เป็นราคาต่อท่าน เดินทางเข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง / Price per person base on twin sharing basic.

 

หมายเหตุ/ Remark:

 • การเดินทางสู่รีสอร์ทนี้ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน Seaplane (หยุดให้บริการหลังเวลา 17.00 น.) / Seaplane Transfer operates day time only. Guest arrival after 16.00 hrs. have to overnight in Male'
 • ข้อกำหนดสำหรับการเดินทางโดย Seaplane กระเป๋าเดินทางเช็คอิน มีน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อคน หากน้ำหนักเกินกำหนด จะต้องเสียค่าระวางเพิ่มโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สายการบิน
 • Check-in Baggage up to 20 kg./ person. Baggage in excess will be charged by the airline.

 

Packages include:

 • ค่ารับส่ง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน ด้วยเครื่องบิน / Seaplane Transfer Airport - Resort - Airport.
 • ห้องพักตามที่ระบุ แบบ Twin Sharing / accommodation Twin Sharing basis
 • อาหาร+เครื่องดื่ม+กิจกรรม แบบ All Inclusive/ All Inclusive Meal plan
 • มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบิน Male' / Meet and greeting at Male' International Airport
 • GST Tax, Service charge, Green Tax
 • ค่าประกันภัยเดินทาง / Travel Insurance 

 

Packages DO NOT include:

 • ราคาไม่รวมตั๋ว เครื่องงบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ / Not included retuned ticket to Maldives
 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า, มินิบาร์ / Dining in the Villa, Minibar
 • ดำน้ำลึก, การรับประทานอาหาร หรือกิจกรรมสันทนาการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น / Scuba diving, other meals or activities that do not mentioned in the package

 

Special for Honeymooner:

 • Bottle of Wine.
 • Fruit basket on arrival.

 

Check in / Check Out:

 • Check in: 12.00 hrs. (เช็คอินช่วงเช้าได้ ในกรณีมีห้องพักว่าง) / Early check-in: possible when room is available.
 • Check out: 12.00 hrs.
 • หากต้องการใช้ห้องพักต่อ ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 18.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก / Day Use: 12.00 -18.00, room charge 50%
 • หากใช้ห้องพักเกิน 18.00 น. คิดค่าบริการ 100% ของราคาห้องพัก / Day use: over 18.00, room charge 100%

 

Cancellation Policy:

 • มากกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง: หักค่ามัดจํา 5,000 บาทต่อท่าน / More than 45 days before arrival: cancellation charge 5,000 baht per person
 • 45 - 31 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด / 45 -31 Days before arrival : cancellation charge 50%
 • 30 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด / 30 days before arrival : cancellation charge 100%.
 • ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ / No show & early depature from the resort :charge 100%.
 • ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรณียกเลิกหรือแก้ไขแพ็คเกจการเดินทาง ตามความหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  หมายเหตุ: ในส่วนของสถานการ์ณ COVID19 ที่เกิดชึ้นในปี 2020 ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ใน Line @allaboutmaldives เพื่อทราบรายละเอียดของนโยบายการยกเลิก/ การเปลี่ยนแปลง/ การคืนเงินของแต่ละแพ็คเกจห้องพัก

 

For reservation, please contact 081 701-0091 or 02 538-1374

 

Download Package

 

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง

CLUB MED KANI MALDIVES Sun Aqua Iru Veli Outrigger Konotta Movenpick Kuredhivaru, Maldives OBLU NATURE HELENGILI
Tel: (02) 538-1374, (081) 701-0091, (090) 912-0987| Email: thanut@tourwithyourway.com / thanitra@tourwithyourway.com